މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަދަހަ މުބާރާތާއި ޤުރުއާން މުބާރާތް 1443 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ

ނަންބަރު

(IUL)425-CB/2/2022/112

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު

20 މާޗް 2022

ސުންގަޑި

22 މާޗް 2022 - 16:00

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

Iulaan 112-1647833189746.pdf