ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް “ސްޓްރީޓް ލައިޓްސް” ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2022