މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އައިމިނަތު ޔުމްނާ އާއި އިތުރު ކައުންސިލަރުންނާއި އެކު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން.

02 ނޮވެމްބަރ 2022