ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާއްވާ "މާލޭސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕާރކް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2022" އާއި ގުޅޭ "

ނަންބަރު

(IUL)425-CB/1/2022/103

ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު

16 މާޗް 2022

ސުންގަޑި

27 މާޗް 2022 - 09:00

ގުޅުންހުރި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް

Iulaan volley-1647488964199.pdfGavaaid -1647488988128.pdfFORM-1647489003289.pdf