މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިސްލާމިކް ބޭންކް ގުޅިގެން ވިލިމާލޭގައި އިސްލާމިކް ބޭންކް އޭޓީއެމްއެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތް

05 މާޗް 2023