މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނާއިއެކު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.

15 މެއި 2023