މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއިއެކު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.

15 މެއި 2023